Font Size

Cpanel

 Föreningen lagrar uppgifter om medlemmar för att kunna administrera, informera, kassera in avgifter, föra statistik och sådant som är normalt inom en ideell förening.

Sådana uppgifter är:
 
Förnamn och efternamn för att identifiera medlemmen
Medlemsnummer skapas unikt för varje medlem
Födelsedatum för att identifiera medlem, gratulera vid vissa födelsedagar, skapa åldersstatistik
Postadress för att kunna skicka brevförsändelser
Telefonnummer, fast och mobilt, för att snabbt kunna kontakta medlemmen
e-postadress för att kunna informera medlemmen om olika aktiviteter
Dessa uppgifter visas i den årliga avin för betalning av medlemsavgifter
Dessutom registreras:
Inträdesdatum
Utträdesdatum
Kön, används för statistik
Funktionär, uppgifter noteras med årsintervall i förekommande fall
Inga personliga uppgifter ur medlemsregistret säljs till eller delges andra företag/organistioner.
 
Genom att betala medlemsavgiften anses medlemmen godkänna dessa registreringar
 
Ansvarig för registeruppgifter, för nyuppdateringar, ändringar och avslut ansvarar föreningens kassör