Font Size

Cpanel

Medlem

blimedlemÅrsavgiften 2024 för medlemskap är enligt beslut på 2023 års höstmöte 250 kr för enskild medlem och 100 kr för familjemedlem boende på samma adress.

Som familjemedlem får man inget eget utskick, men har full rösträtt på våra medlemsmöten.

Anmälan om medlemskap i föreningen Örebro Släktforskare görs enklast genom insättning av årsavgiften på              Plusgiro 63 59 14-5

Inträdesavgift som betalas efter 1 oktober gäller även för medlemskap hela nästkommande år.

I din inträdesanmälan, i nedanstående formulär, på PlusGirotalongen eller i ett separat mail, anger du
ditt namn, adress, telefonnr, mobilnr, e-postadress samt födelsedatum.

Adressändringar meddelas kassören Jan Wallin, 019-18 38 30, eller e-post jan.wallin@slaekt.se

Meddelande om utträde lämnas till kassören Jan Wallin, 019-18 38 30, eller e-post jan.wallin@slaekt.se

Genom att ansöka om medlemsskap i föreningen godkänner du också att dina personliga uppgifter får registreras, behandlas och användas för föreningens ändamål. Detta sker enligt de föreskrifter som gäller för personuppgifter i Sverige, som regleras av EU:s allmänna dataskyddsförordningen GDPR. Mer information om GDPR hittar du hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), https://www.imy.se/

Namn:*
E-mail:*
Ärende:*
Meddelande:*

Du är här: Hem Bli medlem