Aktiviteter 2021

Öppnar försiktigt i lokalen hösten 2021

Äntligen!

Vi har nu i Örebro Släktforskares styrelse tagit ett beslut om att börja öppna i vår lokal lite sakta och försiktigt i början av oktober.
Men detta grundar sig på de för varje dag aktuella uppgifter från de myndigheter som ger oss alla de rekommendationer som gäller att rätta sig efter under denna pandemi.
Alltså kan vi med kort varsel vara tvingade att ta beslut om att ändra våra planer.
För säkraste uppgifter om vi har öppet eller inte så gäller informationen som står på denna hemsida.
Dessa nedanstående punkter gäller från nu (20210915), om inget annat händer...:
ÄNTLIGEN!!!!
Som vi alla har väntat på detta, eller hur…
Vi ses igen!
Varmt välkomna tillbaka,
Hälsar
Paola Grafström
Ordförande i Örebro Släktforskare