Mosjö kyrkogårdsvandring

mosjo-01-350 Ett besök på Mosjö kyrkogård genomfördes av 16 medlemmar i Örebro släktforskare tisdagen den 7 september 2010. Vår guide på denna kyrkogårdsvandring var Leif Hjalmarsson som känner till kyrkogården och dess historia väl.
mosjo-02-350

Det finns handlingar bevarade från 1600-talet och framåt.

Leif berättar att det var på 1700-talet som linjebegravning påbörjades. Tidigare var det ättehagar (mer gårdshagar). På de äldre gravstenarna hittar man gärna både titel och boställe/ort.

Det finns 57 yrkesbeteckningar/titlar och 140 olika ortsnamn på stenarna i Mosjö. Stenar resta före 1900 finns med i den gravstensinventering som genomförs i landet. Detta är viktigt då många av de äldre gravstenarna är gjorda i sandsten som nu faller sönder allt mer.

 

mosjo-03-350 Det fanns många gravar att berätta spännande historier om. Här står vi framför Anna Xxx som kanske har varit den äldsta invånaren i länet. Anna blev 106 år och 8 dagar.
mosjo-04-350

En bautasten mitt i kyrkogården, ett av de fornminnen som finns. Detta tyder på att det även funnits en gravplats här innan kyrkan uppfördes.

Leif låter oss också veta att han har minst 112 släktingar begravda på Mosjö kyrkogård.

mosjo-05-350

En kopia av Mosjö-madonnan finns inne i kyrkan. Originalet härstammar från tiden kring 1100-1250 och finns numera i statens trygga förvar.

Kyrkan har mycket medeltida smide. På 1500-talet tog man troligtvis bort den absid som tidigare funnits.

Väggarna har två olika tjocklekar. 1,80 meter och från mitten 1,40 meter. Man tror att detta beror på att det stått en träkyrka tidigare på platsen och som byggdes in när stenkyrkan uppfördes. Senare revs den och trät återanvänts i kyrkans golv.

Lite fakta om Mosjö kyrka

Mosjö kyrka är uppförd under senare delen av 1100-talet och 1200talets början i romansk stil på rullstensåsen mellan Västa- och Östra Mosjöarna (numera torrlagda). Kyrkan uppfördes invid den vallfärdsväg som ledde till Nidarosdomen i Trondheim. Under sina minst 800 år har den genomgått en lång rad av förändringar i form av reparationer, moderniseringar och restaureringar men ändock fått behålla sitt grundutseende från medeltiden. Restaureringarna under 1900-talet har syftet till att i största möjligaste mån återställa kyrkan i sitt ursprungliga skick till exteriör och interiör dock med en modernisering av inredningen. Kyrkan är idag en av Närkes bäst bevarade medeltidskyrkor. Karaktäristiskt är tornet och murverk av kalksten och sandsten.

Väggmålningar från tidigt 1600-talet visar bl.a. Jakobs dröm, Abrahams offer av Isak och hur Jona kastas i havet. Målningarna var överkalkade på 1700-talet men för övrigt gjordes inga drastiska förändringar av kyrkorummet. Fönstren förstorades i omgångar, senast 1816.

Källa: Wikipedia  och Svenska Kyrkan